Vyhlasujeme obchodnú verejnú súťaž

Týmto vyhlasujeme obchodnú verejnú súťaž. Podmienky jednotlivých súťaží môžete nájsť v priložených súboroch, ktoré sú dostupné na stiahnutie. OVS-Bar-Termalne-kupalisko-1 OVS-Bufet-Termalne-kupalisko OVS-Langosovna-a-pizzeria-s-terasou-Termalne-kupalisko OVS-Zmrzlinaren-Termalne-kupalisko